RULES AND REGULATIONS

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
Logo Guide new.png

1. Contest rules and regulations  

 

2. Mandatory declarations for all participants – signed and scanned copy to be sent along with the Contest entry (Artwork):

 

Appendix 1 - Contest participation form

Appendix 2 - Contest participant declaration  

Appendix 3 - Participant's declaration concerning the transfer of copyrights  

 

3. Mandatory forms to be signed for the winner only:  

 

Appendix 4 - Statement on providing banking details for the transfer of monetary prize

Appendix 5 - Copyrights agreement for the transfer of property rights  

 

4. Information to read only:  

 

Appendix 6 - Information on the processing of personal data 

Screenshot 2021-02-10 at 3.25.05 PM.png
Logo - Criteria - PL.jpg

1. Regulamin konkursu 🡺

2. Obowiązkowe oświadczenia dla wszystkich uczestników do podpisania i przesłania skanów wraz z pracą konkursową:

 

Zał. 1 - Zgłoszenie udziału w konkursie 

Zał. 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

Zał. 3 - Oświadczenie uczestnika o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

3. Obowiązkowe formularze do podpisania dla zwycięzcy:

Zał. 4 - Oświadczenie o przekazaniu danych rachunku bankowego do przekazania kwoty nagrody 

Zał. 5 - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

 

4. Informacja do zapoznania się : 

Zał. 6 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

Screenshot 2021-01-28 at 9.33.41 AM.png