Finalists

Bartosz Gorczyca
Borys Szembek
Ewa Mucha
Iwona Fert
Jarosław Leśniewski
Johannes Utri
Joanna Piwko
Jonasz Koperkiewicz
Lim Jit Wei
Katarzyna Kot
Marek Bołtryk
Martyne Malecka
Michał Łącki
Muhammad Syabil
Muhammad Syabil
Natalia Tomczak
Iwona Fert
Iwona Fert
Paweł Spryszak
Piotr Gorczyca
Zuzanna Gołębiewska